fbpx

Politica de Privacitat dels Programes de Televisió "A l'estudi"

Politica de Privacitat dels Programes de Televisió "A l'estudi"

Les dades que es requereixen seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per la qual es recullen i seran sotmeses a un tractament automatitzat. Els fitxers estan pensats per gestionar la participació als programes de televisió Rumba i Folc "A l'estudi".  

Es podran atendre les sol·licituds respecte a l’exercici del dret de cancel·lació de dades d’identificació dels usuaris mentre aquests ja no desitgin mantenir la seva relació amb la Productora RGB Músic, S.L.. Els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària dels nostres productes i serveis, donant-se de baixa des dels propis butlletins informatius, sempre que ho desitgi. També tenen a la seva disposició la possibilitat de modificar o esborrar les seves dades, seguint la normativa Europea GDPR o RGPD (Reglament General de Protecció de Dades).

En cas que l’usuari faciliti dades de contacte personals de terceres persones, es compromet a comunicar als titulars d’aquestes dades la present clàusula i a informar-los, prèviament d'aquesta comunicació, de tots els aspectes que s’hi recullen, en especial l’existència del fitxer, les finalitats del tractament i la possibilitat d’exercici de drets. És prohibeix expressament que els menors d'edat facilitin dades personals sense el consentiment previ dels pares o tutors. En cas de ser menor d'edat i no tenir el consentiment, no faciliti dades personals. 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entenem que les seves dades no han estat modificades, i que es compromet a notificar-nos qualsevol canvi i entenem que tenim el seu consentiment per utilitzar-les amb la finalitat de poder fidelitzar la relació entre les dues parts.

RGB Músic, S.L. garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de la fitxa d'inscripció i/o les dades personals que es facilitan de manera directe per l'objecte d'aquests programes de televisió en els termes establerts pel REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en complir-la, garanteix el dret d’accés, rectificació i cancel·lació mitjançant l'inici de sessió al seu compte, correu electrònic (info @ rgb.cat) o per comunicat postal a RGB Músic, S.L a c/ Josep Maria Gironella, 9 bxs 2a – 17005 Girona.

Informació addicional (general) 

Epígraf

 

Informació bàsica

 

Informació addicional

Responsable del tractament  

Identitat del responsable del tractament:

RGB MÚSIC, S.L.
NIF: ES-B17541509
 

Dades de contacte del responsable:

RGB Músic, S.L.
c/ Josep Maria Gironella i Pous 9 bxs 2a, 17005 Girona
tf. +34 972200122
info @ rgb.cat
 
Finalitat del tractament    

Les dades que es requereixen seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat  per la qual es recullen.

 

  

Descripció ampliada de les finalitats del tractament:

 • Dades personals: seran recollides amb la finalitat de poder gestionar la convocatòria artística de programes de televisió de Rumba i Folc "A l'estudi", així com per la producció de programes i la relació contractual si es que es cau. 
 • Correus electrònics: seran recollits amb la finalitat d'informar de les resolucions de la convocatòria, gestionar la producció en el cas de ser seleccionat i comunicacions generals relacionades amb els programes de televisió. Així com per informar de les activitats derivades de l'empresa, com ara: concerts, gires, festivals, produccions, llançaments de discos, informació d'artistes, promocions i comunicacions en general.

Termini de conservació de les dades:

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Les dades de correus electrònics amb finalitats informatives seran conservades indefinidament fins a la modificació, eliminació, oposició i/o cancel·lació per part de l'usuari. 

Legitimació    REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE   

L'usuari te la possibilitat de modificar, esborrar i cancel·lar les seves dades, així com demanar informació, modificació i/o cancel·lació prèvia solicitud a les dades de contacte del responsable. 

L'usuari pot demanar informació de la aplicació de la normativa Europea GDPR o RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) mitjançant correu electrònic a les dades de contacte del responsable.

Destinataris      

Les dades tractades es compartiran amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i amb els diferents departaments de la pròpia empresa, així com a les seves pròpies marques i/o festivals.

     

Destinatari de la cessió:

Es preveu la cessió de dades a tercers, específicament a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i de manera interna entre les pròpies activitats de l'empresa: 

 • RGB Management
 • RGB Suports
 • RGB Produccions
 • RGB Músic (Editorial)
 • Festival de Cadaqués
 • Festival de Begur

Finalitat de la cessió:

La cessió entre RGB i CCMA te la finalitat de poder coordinar la producció, realització i emissió de programes de Televisió, anomenats "A l'estudi"

La cessió entre activitats pròpies te la finalitat d'informar de les diverses accions, activitats, concerts, produccions, discos, i/o artistes, de manera informativa.

Moviments internacionals de dades:

No es produeixen.

Transferència internacional:

No es produeixen.

Encarregats del tractament:

Les dades son de responsabilitat compartida entre RGB Músic, S.L. i la Corporació de Mitjans Audiovisuals, les quals podran ser tractades amb proveïdors externs de tractament de bases de dades, i d'enviaments massius de butlletins i/o comunicats electrònics.

Drets de les persones interessades  

Té dret al fet que li confirmem si estem tractant dades seves.

Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les.

En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment.

 

Manera d'exercir els drets:

 

A TRAVES DE PRÈVIA SOLICITUD:

 • Enviant un correu electrònic a info @ rgb.cat.
 • Enviant una carta a traves del correu postal a RGB Músic, S.L. - c/Josep Maria Gironella i Pous 9 bxs 2a, 17005 Girona.
Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent.
En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.
 
Si vol disposar d'un model per a això podrà utilitzar un model oficial de l'Agència: 
http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php
 
 

 

 

 

| Vist: 873

Politica de Privacitat

Politica de Privacitat

Visitar rgb.cat no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap mena d’informació de si mateix. No obstant dins el lloc web hi ha formularis de contacte, perfils d’usuaris de botiga, dades d’enviament i facturació, on si que és necessari facilitar dades personals. En cap cas aquesta web recull dades de mètodes de pagament ni comptes bancàries de cap tipus.

Les dades que es requereixen seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per la qual es recullen i seran sotmeses a un tractament automatitzat. Els fitxers estan pensats per gestionar les peticions formulades i respondre-les. 

Es podran atendre les sol·licituds respecte a l’exercici del dret de cancel·lació de dades d’identificació dels usuaris mentre aquests ja no desitgin mantenir la seva relació amb rgb.cat. Els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària dels nostres productes i serveis, donant-se de baixa des dels propis butlletins informatius, sempre que ho desitgi. També tenen a la seva disposició la possibilitat de modificar o esborrar personalment les seves dades o fins i tot eliminar completament el seu perfil, iniciant sessió al seu compte, seguint la normativa Europea GDPR o RGPD (Reglament General de Protecció de Dades).

En cas que l’usuari faciliti dades de contacte personals de terceres persones, es compromet a comunicar als titulars d’aquestes dades la present clàusula i a informar-los, prèviament d'aquesta comunicació, de tots els aspectes que s’hi recullen, en especial l’existència del fitxer, les finalitats del tractament i la possibilitat d’exercici de drets. És prohibeix expressament que els menors d'edat facilitin dades personals sense el consentiment previ dels pares o tutors. En cas de ser menor d'edat i no tenir el consentiment, no faciliti dades personals ni utilitzi els nostres serveis de botiga.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entenem que les seves dades no han estat modificades, i que es compromet a notificar-nos qualsevol canvi i entenem que tenim el seu consentiment per utilitzar-les amb la finalitat de poder fidelitzar la relació entre les dues parts.

RGB Músic, S.L. garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquesta web en els termes establerts pel REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en complir-la, garanteix el dret d’accés, rectificació i cancel·lació mitjançant l'inici de sessió al seu compte, correu electrònic (info @ rgb.cat) o per comunicat postal a RGB Músic, S.L a c/ Josep Maria Gironella, 9 bxs 2a – 17005 Girona.

Informació addicional (general) 

Epígraf

 

Informació bàsica

 

Informació addicional

Responsable del tractament  

Identitat del responsable del tractament:

RGB MÚSIC, S.L.
NIF: ES-B17541509
 

Dades de contacte del responsable:

RGB Músic, S.L.
c/ Josep Maria Gironella i Pous 9 bxs 2a, 17005 Girona
tf. +34 972200122
info @ rgb.cat
 
Finalitat del tractament    

Les dades que es requereixen seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat  per la qual es recullen.

 

  

Descripció ampliada de les finalitats del tractament:

 • Dades d'enviament: seran recollides amb la finalitat de poder lliurar les comandes.
 • Dades de facturació: seran recollides amb la finalitat de poder elaborar la factura de la compra corresponent.
 • Correus electrònics: seran recollits amb la finalitat d'informar de les activitats derivades de l'empresa, com ara: concerts, gires, festivals, produccions, llançaments de discos, informació d'artistes, promocions i comunicacions en general.

Termini de conservació de les dades:

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Les dades de correus electrònics amb finalitats informatives seran conservades indefinidament fins a la modificació, eliminació, oposició i/o cancel·lació per part de l'usuari. 

Legitimació    REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE   

L'usuari te la possibilitat de modificar, esborrar i cancel·lar les seves dades, de manera personal des del seu propi perfil d'usuari, així com demanar informació, modificació i/o cancel·lació prèvia solicitud a les dades de contacte del responsable. 

L'usuari te a la seva disposició en el seu perfil personal, a demanar informació de la aplicació de la normativa Europea GDPR o RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) mitjançant un formulari de contacte intern i privat en la esmentada àrea personal.

Destinataris      

Les dades tractades es compartiran únicament amb els diferents departaments de la pròpia empresa, així com a les seves pròpies marques i/o festivals.

No està previst en cap moment la cessió de dades a cap altre empresa d'àmbit nacional, ni internacional.

     

Destinatari de la cessió:

No es preveuen cessions a tercers, únicament de manera interna entre les pròpies activitats de l'empresa: 

 • RGB Management
 • RGB Suports
 • RGB Produccions
 • RGB Músic (Editorial)
 • Festival de Cadaqués
 • Festival de Begur

Finalitat de la cessió:

La cessió entre activitats pròpies te la finalitat d'informar de les diverses accions, activitats, concerts, produccions, discos, i/o artistes, de manera informativa.

Moviments internacionals de dades:

No es produeixen.

Transferència internacional:

No es produeixen.

Encarregats del tractament:

Les dades son de responsabilitat única de RGB Músic, S.L. i podran ser tractades amb proveïdors externs de tractament de bases de dades, i d'enviaments massius de butlletins i/o comunicats electrònics.

Drets de les persones interessades  

Té dret al fet que li confirmem si estem tractant dades seves.

Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les.

En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment.

 

Manera d'exercir els drets:

AUTOMATITZADA I PERSONAL:

 • A traves de l'accés al apartat personal i privat de cada usuari, iniciant cessió, amb la possibilitat de modificar i/o esborrar les seves dades de manera individual, personal i directa.
 • A traves de la solicitud mitjançant el formulari de informació GDPR que trobarà l'usuari dins del seu perfil personal.

Sota aquest supòsit la identificació de la persona interessada serà amb el seu usuari i contrasenya, amb la qual és la única manera d'accedir a aquesta part privada del seu apartat personal. 

A TRAVES DE PRÈVIA SOLICITUD:

 • Enviant un correu electrònic a info @ rgb.cat.
 • Enviant una carta a traves del correu postal a RGB Músic, S.L. - c/Josep Maria Gironella i Pous 9 bxs 2a, 17005 Girona.
Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent.
En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.
 
Si vol disposar d'un model per a això podrà utilitzar un model oficial de l'Agència: 
http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php
 
 

 

 

 

| Vist: 4949

Termes i Condicions

Termes i Condicions

Les presents condicions generals de compra regulen l'adquisició, a través del lloc web www.rgb.cat per part dels clients de RGB Suports dels productes oferts a través de la web. Aquestes condicions generals de compra estan complementades per les polítiques de privacitat i de Cookies, que el client pot consultar a través del propi lloc web i que quedaran acceptades pel client.

Les dades identificatives del responsable de la botiga són:

 • RGB Músic, S.L. (RGB Suports)
 • c/ Josep Maria Gironella i Pous, 9 bxs 2ª 17005 Girona, Catalunya
 • CIF. B17541509

Per fer compres a la botiga no serà necessari que el client es registri, ara be el client també podrà registrar-se com a usuari de la web, tenint a la seva disposició la modificació de dades i els historial de comandes. L'acceptació de les condicions generals de compra significarà l'acceptació expressa, plena i sense reserves, en el moment de l'accés del client a la botiga. En el cas que no estigués d'acord amb el contingut de les condicions generals de compra, vostè no haurà de fer compres a la botiga.

Com a client, vostè declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les actuals condicions generals de compra. No obstant això, vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l'accés i la utilització de la botiga té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat. RGB Músic S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la botiga, així com suspendre l'accés a la mateixa de manera temporal o definitiva. 

 

Operativa de la botiga RGB Suports

Registrar-se a la botiga

Si és la primera vegada que accedeix a la botiga i desitja fer compres, el client tindrà la possibilitat de comprar sota dos supòsits, com a convidat o com a client registrat.

 • Usuari convidat: El client haurà de complimentar el formulari de compra amb les dades necessàries d’enviament i facturació, podrà revisar l’estat de una única comanda identificant-se amb el seu correu electrònic i el codi de comanda que rebrà en l’albarà de la comanda, però no tindrà accés a la modificació o rectificació de dades ni al historial de comandes.
 • Usuari registrat: El client haurà necessariament de complimentar el formulari de registre al que podrà accedir a través dels formularis pertinents. A partir d'aquest moment, esdevindrà client registrat de la botiga. Els codis d'accés (usuari i contrasenya) tenen caràcter personal e intransferible, sent obligació del client vetllar per la seva custòdia, bon ús i integritat. Així mateix, el client és l'únic responsable de l'elecció, pèrdua o utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi i de les conseqüències que d'això se'n poden derivar. El client podrà accedir a les seves dades, modificar-les a través de les opcions de veure i editar les dades del compte que trobarà als apartats corresponents del lloc web. Tindrà accés a veure l’estat de totes les comandes, així com a un historial de compres, aconseguint per el sols fet de ser usuari registrat codis de descompte o vals de regal per a futures compres en la botiga.

Productes i preus

RGB Suports oferirà productes del seu catàleg i podrà oferir també productes d’altres preveïdors. S’ofereix un ampli catàleg de productes perquè des de casa seva pugui comprar còmodament i a bon preu, sense la necessitat de desplaçar-se. Ens reservem el dret de modificar en qualsevol moment i sense avis previ, els preus dels productes, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva, garantint sempre que el preu indicat en el moment de realitzar la comanda es mantindrà sense modificacions. RGB Suports garanteix l’existència de tots els productes que s’ofereixen en estoc a la botiga, tot i que puntualment pugui no garantir la disponibilitat immediata dels mateixos per a tots els clients.

Comanda mínima

No hi ha una comanda mínima.

Comanda màxima

No hi ha una comanda màxima, el client podrà comprar tants productes com desitgi en una sola comanda, ara be cada client podrà comprar com a màxim 5 unitats del mateix producte, en cas de necessitar més unitats, el client podrà posar-se en contacte amb RGB Suports per cobrir les seves necessitats sota un altre esquema de venda i distribució.

Impostos

Tots els preus que es veuen a la botiga on-line inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable. La botiga te la seva seu a Catalunya, per tant totes les operacions de venda aplicaran els impostos vigents en aquest territori.

Tipus i costos d’enviament

Els enviaments es faran habitualment a través d’empreses de missatgeria, sempre amb la màxima qualitat i seguretat del servei. Els enviaments seran entregats entre 24 i 48 hores en dies hàbils, comptant a partir de la confirmació del pagament de la comanda.

 • Per a comandes amb un total inferior de 60€, el cost de manipulació i enviament dins de Catalunya i en l’estat Espanyol, està fixat en 3,50€ IVA inclòs.
 • Per a comandes amb un total superior o igual de 60€, la manipulació i enviament serà gratuït únicament en Catalunya i l’estat Espanyol.
 • No hi haurà despeses d’enviament si vostè recull la seva comanda en les nostres oficines a Girona.

Formes de pagament

 • Targeta de Crèdit: El client haurà de seleccionar aquest tipus de pagament, i en el moment de confirmar la comanda serà redirigit al servei de Redsys. Un cop realitzat el pagament, el client rebrà via correu electrònic una confirmació de la comanda i una confirmació del pagament. En aquest cas la comanda comença a ser processada immediatament després de haver-la fet.
 • PayPal: El client haurà de seleccionar aquest tipus de pagament, i en el moment de confirmar la comanda serà redirigit al servei de PayPal, a on podrà optar per pagar amb un compte d’aquest servei si el client és usuari, o be podrà optar per pagar amb targeta de crèdit sense necessitat de ser usuari del servei. Un cop realitzat el pagament, el client rebrà via correu electrònic una confirmació de la comanda i una confirmació del pagament. En aquest cas la comanda comença a ser processada immediatament després de haver-la fet.
 • Transferència bancària: El client rebrà un correu electrònic de confirmació de la seva comanda amb el número de compte on ha de fer la transferència bancària, és molt important que indiqui el número de la comanda. Un cop realitzada la transferència el client haurà de enviar el comprovant al correu botiga @ rgb.cat indicant el número de comanda en el assumpte del missatge. En cap cas es processarà la comanda ni es procedirà al seu enviament, fins a que no s’hagi confirmat l’ingrés corresponent, totes les comandes que s’hagin establert amb aquest tipus de pagament que no s’hagin pagat abans d’una setmana seran automàticament cancel·lades.

RGB Músic, S.L. garanteix al client la total seguretat en les seves transaccions, i el bon funcionament de la botiga, en quant a protocols i sistemes de seguretat. En cap cas RGB Músic, S.L. tindrà accés a les seves dades bancàries ni de les seves targetes.

Li comuniquem que la informació de les seves comandes serà guardada. Vostè podrà veure els productes que va comprar en les seves últimes comandes si és un usuari registrat o el d'una única comanda si ha comprat com a convidat.

Devolucions

Els productes que s'ofereixen a la botiga tenen la màxima qualitat i la millor garantia pels nostres clients. RGB Suports no podrà acceptar devolucions dels seus productes, no obstant es compromet a canviar productes defectuosos, prèvia comprovació que el producte està realment defectuós i el dany no ha estat causat per un mal ús, manipulació o funcionament per part del client. En el menor temps possible es substituirà el producte a ports debuts.

 

| Vist: 4411

Política de Cookies

Política de Cookies

Una Cookie és un breu fitxer que s'envia i s'emmagatzema en el disc dur de l'ordinador de l'usuari a través del seu navegador quan es connecta a una xarxa. Les Cookies es poden utilitzar per recollir i emmagatzemar dades d'usuari mentre està connectat per oferir-li els serveis sol·licitats.

Les Cookies poden ser pròpies o de tercers.

Hi ha diversos tipus de Cookies:

 • Cookies tècniques: faciliten la navegació de l'usuari i l'ús de les diverses opcions o serveis oferts per la web com identificar la sessió, permetre l'accés a certes àrees, facilitar les comandes, compres, omplir formularis, registre, seguretat, facilitant funcionalitats (vídeos, xarxes socials , etc ..).
 • Cookies de personalització: permeten als usuaris accedir a serveis d'acord a les seves preferències (idioma, navegador, configuració, etc ..).
 • Cookies d’anàlisi: permeten l'anàlisi anònim del comportament dels usuaris d'Internet i permeten mesurar l'activitat de l'usuari i desenvolupar perfils de navegació per tal de millorar els llocs web.

 

Cookies utilitzades en aquest lloc web:

Segons les directrius de la normativa Europea GDPR o RGPD (Reglament General de Protecció de Dades), detallem l’ús de cookies que fa aquesta web amb la finalitat d’informar-lo de la manera més exacte possible.

Aquest lloc web utilitza les següents galetes pròpies:

 • Cookies de sessió, per permetre l’accés a certes àrees, facilitar les comandes, compres, omplir formularis.
 • Cookies de personalització, per permetre la configuració i preferències de navegació de l’usuari.

Aquest lloc web utilitza les següents galetes de tercers:

 • Google Analytics: en el tractament de les Cookies d'anàlisi, hem sol·licitat el seu consentiment per al seu ús. Tot això és per millorar els nostres serveis. Utilitzem Google Analytics per recopilar informació estadística anònima, com ara el nombre de visitants al nostre lloc. Cookies afegides per Google Analytics es regeixen per les polítiques de privadesa de Google Analytics. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit s’haurà de fer comunicant-se directament amb Google.
 • Xarxes socials: cada xarxa social utilitza les seves pròpies Cookies perquè vostè pugui clicar els botons del tipus M’agrada o Compartir.

 

Desactivació o eliminació de galetes:

No obstant això, tingui en compte que pot activar, desactivar o eliminar les cookies seguint les instruccions del seu navegador.  

 

Consentiment:

rgb.cat mai guardem les dades personals dels nostres usuaris, a excepció de l'adreça IP d'acord amb el descrit anteriorment, amb l'excepció de que es vulgui registrar, de forma voluntària, amb la finalitat de realitzar compres dels productes que posem a la seva disposició, tenint sempre la possibilitat de modificar o esborrar personalment les seves dades, així com eliminar definitivament el seu compte, entrant directament a iniciar sessió del seu compte, seguint la normativa Europea GDPR o RGPD (Reglament General de Protecció de Dades). 

Al navegar i continuar a la nostra web ens indica que està consentint l'ús de les cookies abans enunciades, i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.

| Vist: 6149

Timeline RGB 16

Neix RGB Músic

RGB neix a finals de 1994 per iniciativa del grup Sopa de Cabra, com oficina de management. Poc a poc va agafar el seu propi camí i es van anar incorporant grups, alguns dels quals també han estat "disc d'or", com Els Pets, Lax'n'Busto i Ja T'ho Diré.

Producció de festivals

A partir del 1998 RGB comença a organitzar festivals com el Senglar Rock, Black Music Festival, Festival de Cadaqués, Salt a Folc, amb artistes internacionals de la talla de Patty Smith, Chuck Berry, Texas, Bad Religion, Johnny Winter, John Mayall, entre molts d'altres, etc.

Sala La Mirona

Al 2001 promouen una sala de concerts de gran capacitat, anomenada la Mirona, Han passat grans estrelles internacionals com: CHUCK BERRY, STATUS QUO, BILL WYMAN, IKE TURNER, MICK TAYLOR, SPIN DOCTORS, MACEO PARKER, MANU CHAO, MORCHEEBA, TROMBONE SHORTY, SAM MOORE, JONNY WINTER, LISA STANSFIELD, JULIETTE & THE LICKS, THE BRAND NEW HEAVIES, INCOGNITO, LIVING COLOUR, US3... entre molts altres.

RGB Suports

Al 2008 inicien la seva singladura com segell discogràfic i de gestió de drets.

L'EQUIP D'RGB MÚSIC

 • Xavi Fortuny - Direcció: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Cristina Cruz - Comptabilitat: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Glòria Castellví - Management, producció i contractació: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Xavi Vilar - Discogràfica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • | Vist: 18808