Politica de Privacitat dels Programes de Televisió "A l'estudi"

Les dades que es requereixen seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per la qual es recullen i seran sotmeses a un tractament automatitzat. Els fitxers estan pensats per gestionar la participació als programes de televisió Rumba i Folc "A l'estudi".  

Es podran atendre les sol·licituds respecte a l’exercici del dret de cancel·lació de dades d’identificació dels usuaris mentre aquests ja no desitgin mantenir la seva relació amb la Productora RGB Músic, S.L.. Els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària dels nostres productes i serveis, donant-se de baixa des dels propis butlletins informatius, sempre que ho desitgi. També tenen a la seva disposició la possibilitat de modificar o esborrar les seves dades, seguint la normativa Europea GDPR o RGPD (Reglament General de Protecció de Dades).

En cas que l’usuari faciliti dades de contacte personals de terceres persones, es compromet a comunicar als titulars d’aquestes dades la present clàusula i a informar-los, prèviament d'aquesta comunicació, de tots els aspectes que s’hi recullen, en especial l’existència del fitxer, les finalitats del tractament i la possibilitat d’exercici de drets. És prohibeix expressament que els menors d'edat facilitin dades personals sense el consentiment previ dels pares o tutors. En cas de ser menor d'edat i no tenir el consentiment, no faciliti dades personals. 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entenem que les seves dades no han estat modificades, i que es compromet a notificar-nos qualsevol canvi i entenem que tenim el seu consentiment per utilitzar-les amb la finalitat de poder fidelitzar la relació entre les dues parts.

RGB Músic, S.L. garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de la fitxa d'inscripció i/o les dades personals que es facilitan de manera directe per l'objecte d'aquests programes de televisió en els termes establerts pel REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en complir-la, garanteix el dret d’accés, rectificació i cancel·lació mitjançant l'inici de sessió al seu compte, correu electrònic (info @ rgb.cat) o per comunicat postal a RGB Músic, S.L a c/ Josep Maria Gironella, 9 bxs 2a – 17005 Girona.

Informació addicional (general) 

Epígraf

 

Informació bàsica

 

Informació addicional

Responsable del tractament  

Identitat del responsable del tractament:

RGB MÚSIC, S.L.
NIF: ES-B17541509
 

Dades de contacte del responsable:

RGB Músic, S.L.
c/ Josep Maria Gironella i Pous 9 bxs 2a, 17005 Girona
tf. +34 972200122
info @ rgb.cat
 
Finalitat del tractament    

Les dades que es requereixen seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat  per la qual es recullen.

 

  

Descripció ampliada de les finalitats del tractament:

  • Dades personals: seran recollides amb la finalitat de poder gestionar la convocatòria artística de programes de televisió de Rumba i Folc "A l'estudi", així com per la producció de programes i la relació contractual si es que es cau. 
  • Correus electrònics: seran recollits amb la finalitat d'informar de les resolucions de la convocatòria, gestionar la producció en el cas de ser seleccionat i comunicacions generals relacionades amb els programes de televisió. Així com per informar de les activitats derivades de l'empresa, com ara: concerts, gires, festivals, produccions, llançaments de discos, informació d'artistes, promocions i comunicacions en general.

Termini de conservació de les dades:

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Les dades de correus electrònics amb finalitats informatives seran conservades indefinidament fins a la modificació, eliminació, oposició i/o cancel·lació per part de l'usuari. 

Legitimació    REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE   

L'usuari te la possibilitat de modificar, esborrar i cancel·lar les seves dades, així com demanar informació, modificació i/o cancel·lació prèvia solicitud a les dades de contacte del responsable. 

L'usuari pot demanar informació de la aplicació de la normativa Europea GDPR o RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) mitjançant correu electrònic a les dades de contacte del responsable.

Destinataris      

Les dades tractades es compartiran amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i amb els diferents departaments de la pròpia empresa, així com a les seves pròpies marques i/o festivals.

     

Destinatari de la cessió:

Es preveu la cessió de dades a tercers, específicament a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i de manera interna entre les pròpies activitats de l'empresa: 

  • RGB Management
  • RGB Suports
  • RGB Produccions
  • RGB Músic (Editorial)
  • Festival de Cadaqués
  • Festival de Begur

Finalitat de la cessió:

La cessió entre RGB i CCMA te la finalitat de poder coordinar la producció, realització i emissió de programes de Televisió, anomenats "A l'estudi"

La cessió entre activitats pròpies te la finalitat d'informar de les diverses accions, activitats, concerts, produccions, discos, i/o artistes, de manera informativa.

Moviments internacionals de dades:

No es produeixen.

Transferència internacional:

No es produeixen.

Encarregats del tractament:

Les dades son de responsabilitat compartida entre RGB Músic, S.L. i la Corporació de Mitjans Audiovisuals, les quals podran ser tractades amb proveïdors externs de tractament de bases de dades, i d'enviaments massius de butlletins i/o comunicats electrònics.

Drets de les persones interessades  

Té dret al fet que li confirmem si estem tractant dades seves.

Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les.

En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment.

 

Manera d'exercir els drets:

 

A TRAVES DE PRÈVIA SOLICITUD:

  • Enviant un correu electrònic a info @ rgb.cat.
  • Enviant una carta a traves del correu postal a RGB Músic, S.L. - c/Josep Maria Gironella i Pous 9 bxs 2a, 17005 Girona.
Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent.
En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.
 
Si vol disposar d'un model per a això podrà utilitzar un model oficial de l'Agència: 
http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php